ธนาคารโลก แต่งตั้งผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยคนใหม่ มีผล 1 ก.ค.

ธนาคารโลก ได้แต่งตั้งนายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน (Fabrizio Zarcone) ซึ่งเป็นชาวอิตาลี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยนายฟาบริซิโอ จะเข้าดำรงตำแหน่งต่อจากนางเบอร์กิท ฮานสล์ (Birgit Hansl) ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้มาแล้วเป็นเวลา 4 ปี

นายฟาบริซิโอ จะดูแลการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระดับประเทศระหว่างกลุ่มธนาคารโลกกับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ เพื่อขจัดความยากจนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้นายฟาบริซิโอ ยังจะทำหน้าที่เป็นผู้นำการเจรจาทางนโยบายระหว่างธนาคารโลกกับรัฐบาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และพันธมิตรอื่นๆ ด้วย

สำหรับกรอบความร่วมมือระดับประเทศของกลุ่มธนาคารโลกระหว่างปี 62-65 เน้นการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่การบูรณาการที่ครอบคลุมผู้คนทุกกลุ่มในสังคม ความมีเสถียรภาพและศักยภาพในการแข่งขันที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและการสร้างนวัตกรรมโดยช่วยให้ประเทศไทยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สถาบันทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารโลกก็ยังได้ให้ความสำคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพและโครงการที่ดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง รวมถึงในพื้นที่เปราะบางและมีความขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มารับตำแหน่งใหม่นี้ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะหลุดพ้นจากความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โศกนาฏกรรมจากการแพร่ระบาด จะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นโอกาสที่จะฟื้นตัวและการสร้างโอกาสใหม่ เพื่อกลับมาให้ดีกว่าเดิมและการวางเป้าหมายให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสิทธิภาพในการผลิต และการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ทั้งในระยะกลางและระยะยาว ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สนับสนุนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญเหล่านี้”

นายฟาบริซิโอ กล่าว

ก่อนได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ นายฟาบริซิโอ เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศบัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งเขาได้ดูแลโครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ จำนวนหลายโครงการ และยังเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนอีกด้วย และก่อนหน้านั้นนายฟาบริซิโอ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการประจำประเทศคอสตาริกา และเอลซัลวาดอร์ โดยเขาได้ดูแลโครงการที่รัฐบาลกู้ยืมเงินกับธนาคารโลก และการให้คำปรึกษาแก่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางทั้งสองประเทศ

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการทำงานด้านการพัฒนากับธนาคารโลก นายฟาบริซิโอ เคยทำงานในภูมิภาคตะวันออกกลางในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโสในเขตเวสต์แบงก์ และฉนวนกาซา โดยทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการสนับสนุนด้านงบประมาณที่สำคัญให้กับหน่วยงานแห่งชาติปาเลสไตน์ นอกจากนี้ เขายังมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทำงานในภูมิภาคซับซาฮาราของแอฟริกา และได้มีโอกาสร่วมกำกับดูแลโครงการต่างๆ ในประเทศเคนยา รวันดา และหมู่เกาะคอโมโรส

นายฟาบริซิโอ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาการจัดการจากมหาวิทยาลัย ESADE- Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และกฎหมายของยุโรป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top