มติรัฐสภา 494:40 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ หลังใช้เวลาพิจารณานานสุด

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน ได้มีการลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. ในวาระ 3 ด้วยคะแนน 494 ต่อ 40 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

“เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ….” นายพรเพชร กล่าว

พร้อมเห็นชอบกับข้อสังเกตุของกมธ. ก่อนที่จะส่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในวาระที่ 2 ได้มีสมาชิกรัฐสภาจำนวนมากอภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรา 169/1 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายที่มีการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งก่อนที่จะได้เลื่อนตำแหน่ง แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว เนื่องจากเห็นว่าผิดขั้นตอนการออกกฎหมายของระบบรัฐสภา ซึ่งอาจทำให้รัฐสภาถูกมองเป็นเพียงสภาตรายางเท่านั้น

นอกจากนี้การแก้ไขดังกล่าวยังเป็นประเด็นที่ทำให้กฎหมายเกิดช่องโหว่ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ เพราะอาจมีการโยกย้ายข้ามหัวกัน และส่อไปในทางไม่ชอบมาพากล ซึ่งขัดต่อเจตนารมย์ของกฎหมายที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) แต่การแก้ไขดังกล่าวกลับทำให้ ตร.ตกต่ำไปกว่าเดิม

สำหรับร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ… ถือเป็นกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปประเทศฉบับแรกที่รัฐสภาเห็นชอบโดยใช้การประชุมต่อเนื่องยาวนานที่สุดถึง 7 ครั้ง ขณะเดียวกันยังเป็นร่างกฎหมายที่ใช้เวลาพิจารณาในชั้นกมธ. นานถึง 1 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่ที่รัฐสภาลงมติรับหลักการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top