ครม. อนุมัติปรับโครงสร้างกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ทอ. ครอบคลุมภารกิจทางอวกาศ-ไซเบอร์

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการกองทัพอากาศ

โดยในส่วนของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปลี่ยนชื่อเป็น “กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ” และได้แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติการทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ในการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ที่เปลี่ยนชื่อมาเป็น กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ นอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการบัญชาการ และควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ เพื่อรองรับภารกิจการปฏิบัติการทางทหารทั้งการรบและไม่ใช่การรบแล้ว ยังสามารถสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน และยังสามารถรองรับการปฏิบัติการของอากาศยานรบ ยุคที่ 5 ที่วางแผนจะจัดหาในอนาคต และเป็นการสร้างสมดุลของระบบเตรียมกำลัง และระบบการใช้กำลังกองทัพอากาศ ส่งผลดีต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทัพและกองทัพไทย

สำหรับการปรับปรุงโครงสร้าง และการจัดอัตรากำลังพลนั้น ให้กระทรวงกลาโหมยึดถือหลักการ ปรับเกลี่ย และจัดกลุ่มงานใหม่ ของหน่วยงานที่มีความจำเป็นลดน้อยลงแล้ว เพิ่มให้กับหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถ โดยปรับเกลี่ยอัตรากำลังพลภายในตรงตามชั้นยศ ไม่ทำให้อัตรากำลังพล ยอดอัตรากำลังพลแต่ละชั้นยศ และงบประมาณรายจ่ายกำลังพลภาครัฐทุกประเภทเพิ่มขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top