MAJOR เก็บหุ้น TKN อีก 0.0108% รวมถือครบตามเป้า 10%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) โดย บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0108% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ส.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top