รัฐบาล ชวนใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 เพิ่มสภาพคล่อง-กระตุ้นรายได้ ขับเคลื่อนศก.โตต่อเนื่อง

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 5” เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ต.ค. 65 โดยรัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือ ไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ฯ สำหรับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิหรือไม่เคยยืนยันตัวตน ขอให้เร่งยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิครั้งแรก โดยใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน ณ ตู้เอทีเอ็ม สีเทา ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงไทยฯ ทุกสาขา หรือผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT โดยผู้มีสิทธิรายใหม่และรายเดิมจะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. เพื่อมิให้ถูกตัดสิทธิ

สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนของประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการฯระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 แล้วจำนวน 18.76 ล้านราย หรือคิดเป็น สัดส่วน 71.41% ของจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้นจำนวน 26.27 ล้านราย ส่วนประชาชนรายใหม่ฯ ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้ว

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 426,328 ร้านค้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

“โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ใช้วงเงินรวม 21,200 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นรายได้ให้ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านการใช้จ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการทั่วไป รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิวงเงิน ตามกรอบระยะเวลา เพื่อร่วมกันสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทุกระดับให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง” นายอนุชา กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ย. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top