ครม. ถกรับมือพายุโนรู/ค่าตอบแทน อสม.-อสส./แผนบริหารหนี้สาธารณะปี 66

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กลาโหม จะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากกระทรวงกลาโหม ซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะมีการหารือการรับมือกับสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรู ส่งผลให้ฝนตกหนักในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่

นอกจากนี้ จะมีการพิจารณารับทราบตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.ชุดใหญ่) ไม่ขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ยุติการทำงานในวันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป

สำหรับวาระการประชุม ครม. ที่น่าสนใจ ได้แก่

– กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,100.61 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1,039,729 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน 10,577 คน รวม 1,050,306 คน ช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ย. 65 รวม 4 เดือน ในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 2,000 บาทต่อคน

– กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่…) พ.ศ… ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายการพำนักไทยระยะยาวของกลุ่มเป้าหมายรายได้สูงและทักษะสูง (LTR)

– กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เสนอการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025)

– กระทรวงการคลัง เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566, รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2565

– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดน

– กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างพ.ร.ฏ.เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง ในท้องที่ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….

– กระทรวงคมนาคม เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอการประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee : JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 1

– กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอขออนุมัติโครงการอาคารรักษาพยาบาลศิริราชและสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก เสนอการแก้ปัญหาส่งมอบพื้นที่ เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (บริเวณพื้นที่โรงงานมักกะสัน)

นอจากนี้ ต้องติดตามว่าจะมีการหารือร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุนและกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ….และร่างพระราชกำหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ…. หลังจากที่มีภาระเข้าไปแบกรับหนี้สินจากการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล และก๊าซหุงต้มรวมเกินแสนล้านบาท และ ครม. ให้กรอบในการกู้เงินวงเงิน 1.5 แสนล้านบาทโดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top