ดีอีเอส เร่งเดินหน้าปิดช่องหลอกลงทุน-ระดมทุนออนไลน์ผิดกฎหมาย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เร่งรัดแก้ไขอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับปัญหาฉ้อโกงและหลอกลวงประชาชนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการหลอกลวงทางการเงิน เช่น หลอกลวงลงทุน แชร์ลูกโซ่ เป็นต้นโดยคนร้ายมีการปรับรูปแบบและวิธีการหลอกหลวงประชาชน จนมีเหยื่อหลงเชื่อเป็นจำนวนมาก โดยได้มอบหมายให้ นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงลงทุนทางออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อ และเชิญชวนให้ประชาชนลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลเป็นจำนวนมาก พบการนำภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงมาใช้เพื่อในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการลงทุนดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอม ส่งผลให้เกิดการหลอกลวง ฉ้อโกง สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนในวงกว้าง

ที่ประชุมได้หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบูรณาการอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เว็บไซต์หลอกลงทุนผิดกฎหมาย เว็บไซต์ลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศผิดกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ในส่วนของมาตรการเชิงรุกจะใช้ระบบ Social listening ในการตรวจสอบในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียทุกแพลต์ฟอร์ม ตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล หากพบการกระทำความผิด เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการ ทั้งในส่วนของการปิดกั้นปิดกั้นแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ทันที และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

สำหรับโทษของคนร้ายที่ชักชวนและหลอกลวงประชาชนลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างผิดกฎหมาย มีโทษหนัก อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน จำคุก 10 ปี และกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำคุก 5 ปี

สำหรับประชาชน หรือผู้ที่มีข้อมูลเว็บผิดกฎหมาย สามารถแจ้งกับกระทรวงดิจิทัลฯ เพจอาสาจับตาออนไลน์ หรือ แจ้งความออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ https://thaipoliceonline.com อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่แนะนำการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้ที่ SEC Check First และสามารถตรวจสอบ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ที่ BOT License Check

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ต.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top