TPOLY ยกเลิกสัญญาจัดหาน้ำดิบพื้นที่ EEC เฟส 2 หลังต้นทุนกระทบโครงการ

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) เปิดเผยว่า บริษัทแจ้งยกเลิกสัญญาว่าจ้างโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อภาคการผลิตพื้นที่จังหวัดระยอง (รองรับ EEC ) เฟส 2 ซึ่งเป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำดิบ สถานีพักน้ำดิบ อาคารควบคุม และงานวางท่อน้ำดิบของบริษัท วาย.เอส.เอส.พี แอกกริเกต จำกัด มูลค่าโครงการ 1,251,694,132.00 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลา 306 วัน

เนื่องจากความแปรปรวนของราคาวัสดุก่อสร้าง การปรับขึ้นค่าแรงและราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อโครงการ ผู้รับเหมาและ Suppliers รวมถึงความคุ้มทุนของโครงการต้องปรับแก้ระบบสูบน้ำ-ออกแบบแบ่งย่อยโครงการใหม่ ให้สอดคล้องกับภาวะการลงทุนต่อไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงตกลงยกเลิกสัญญา โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ต.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top