EGCO-Hitachi ร่วมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีดันเอ็กโกระยองสู่นิคมอัจฉริยะ

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. และบริษัท Hitachi Energy (Thailand) Limited ลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ Accelerated Digital Transformation: DX Study ในนิคมอุตสาหกรรม เอ็กโกระยอง เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนงานด้านเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะที่เหมาะสมในนิคมอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงนำผลการศึกษาไปต่อยอดในโครงการพัฒนาอื่น ๆ ของเอ็กโก กรุ๊ป ตามความเหมาะสม

ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของเอ็กโก กรุ๊ป ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เอ็กโกระยอง ที่ตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่ 621 ไร่ ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียว ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ทั้งประเภท S-Curve และ New S-Curve โดยมี 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตด้วยหุ่นยนต์ รวมทั้งอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

“เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ให้พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ในทุกด้าน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมธุรกิจตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า การผลิตแบตเตอรี่สมัยใหม่ การรองรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบิน และ Data Center เป็นต้น ตลอดจนใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้ารองรับความต้องการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตามแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” นายเทพรัตน์ กล่าว

นายแอนดรูว์ แฮมมิลตัน ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Digital Transformation Consulting & Marketing บริษัท Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. กล่าวว่า Hitachi Asia (Thailand) และ Hitachi Energy (Thailand) เล็งเห็นว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะร่วมมือกับเอ็กโก กรุ๊ป ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง เพื่อเป็นกรอบในการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมให้มีความอัจฉริยะและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายประเภท S-Curve ของประเทศไทยในพื้นที่ EEC ต่อไป

ปัจจุบันโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เอ็กโกระยอง อยู่ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการ และการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี 66 ขณะเดียวกัน เอ็กโก กรุ๊ป อยู่ระหว่างการวางแผนธุรกิจและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม และเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งแสดงความสนใจในการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ธ.ค. 65)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top