PSL ให้เช่าเรือ 10-14 เดือนตั้งแต่ 5 ม.ค.66 รับค่าระวางเรือ 11,000 เหรียญ/วัน

บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) แจ้งว่า เรือลติกา นารีซึ่งเป็นเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ของบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวเป็นระยะเวลา 10- 14

เดือน กับบริษัท Dampskibsselskabet Norden A/S ประเทศเดนมาร์ก ในฐานะผู้เช่า นับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 โดยมีอตัราค่าระวางข้นต้น แบบผันแปร ที่ร้อยละ 92.5ของอัตราค่าระวางเฉลี่ยในช่วง 15 วัน ก่อนหน้าของดัชนีBaltic Exchange Handysize Index (BHSI) ซึ่งในปัจจุบัน อัตราค่าระวางแบบผันแปรดังกล่าว อยู่ที่ประมาณ 11,000 เหรียญสหรัฐต่อวัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ม.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top