ศักดิ์สยาม เซ็นตั้งคณะอนุกก.สู้ข้อพิพาทงานเพิ่มเติมสายสีแดงชั้นอนุญาโตฯ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และกำกับติดตามการชี้แจงคำวินิจฉัย ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ

กรณีผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง สัญญาที่ 1 (งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ)มีการยื่นฟ้อง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อขอให้ ชำระค่างานส่วนสั่งงานเพิ่มเติม หรือ Variation Order (VO) ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้รฟท.ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง จนกระทั่งมีการยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการ และอยู่ระหว่างพิจารณาคำวินิจฉัย กระทรวงฯจึงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมาซึ่งมีผู้แทนจาก อัยการสูงสุด และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อพิจารณาข้อมูลและกรอบแนวทางการต่อสู้ข้อพิพาทเพื่อให้มีความครบถ้วนมากที่สุด

โดยให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 1.งานเพิ่มเติมหรือ VO ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบพัสดุฯ ถูกต้องหรือไม่ 2. ใบการแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่าย (Bill of Quantities : BOQ) งานที่เพิ่มเติมหรือ VO ถูกต้องหรือไม่ 3. ได้ดำเนินการงานดังกล่าวจริงหรือไม่ เรื่องนี้อยู่ในการพิจารณา ของอนุญาโตตุลาการแล้ว ซึ่งจะต้องมีการชี้แจงข้อมูล รายละเอียด เนื่องจากสัญญาเปิดช่องให้สามารถมีงานเพิ่มเติม หรือ VO ได้ แต่ต้องปฎิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้ครบถ้วน ซึ่งรฟท.ต้องอธิบายให้ได้ว่า ในการสั่งทำงาน VO เพิ่มเติมนั้น ได้ทำตามขั้นตอน ระเบียบที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งหากไม่ได้ทำตามขั้นตอน ระเบียบที่กำหนด งานนั้นก็ไม่เข้าข่าย VO ดังนั้นหากเอกชนจะเรียกร้องใดๆ จะต้องฟ้องผู้อนุมัติเพราะออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจ

“หลักการของงานเพิ่มเติมหรือ VO สามารถมีได้ แต่ต้องดำเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนข้อกฎหมาย คือ กรณีมีงานเพิ่มเติม จะต้องมีการสำรวจออกแบบ และเสนอผู้ว่าฯรฟท. เพื่อนำเสนอบอร์ดรฟท.อนุมัติ จากนั้นเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินให้ครบถ้วนก่อน จึงจะสั่งเริ่มงานเพิ่มเติมนั้นได้ เมื่อทำงานเสร็จ จึงตรวจรับและจ่ายเงิน หากไม่ทำตามขั้นตอนนี้แล้วไปจ่ายเงินที่ไม่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมาย ก็จะเข้าข่ายละเมิดกันหมด ซึ่งตั้งแต่ผมรับตำแหน่งรมต.คมนาคม ยังไม่เคยนำเสนอเรื่องเข้าครม.เพื่อขอทำงาน VO เลย “นายศักดิ์สยาม กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ม.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top