WHA ตั้ง “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” นั่งประธานบอร์ด

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท แทน นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

และแต่งตั้ง นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท แทนนายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป เช่นกัน

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.พ. 66)

Tags: , , ,
Back to Top