ยอดพักโรงแรม ก.พ.โตต่อเนื่อง ห่วงแรงงานขาดแคลนกระทบคุณภาพบริการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม เดือนก.พ.66 พบว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 66% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาบ้าง ส่งผลดีต่อโรงแรมในเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคเหนือและภาคอีสาน ที่จำนวนนักท่องเที่ยวไทยแผ่วลงหลังหมดฤดูกาลท่องเที่ยว พร้อมคาดการณ์ว่า อัตราการเข้าพักเดือนมี.ค. จะเฉลี่ยอยู่ที่ 61%

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่ 67% ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ส่วนหนึ่งเนื่องจากแรงงานเดิมเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และมีการแย่งแรงงานระหว่างโรงแรม ซึ่งการขาดแคลนแรงงานได้ส่งผลกระทบกับคุณภาพการให้บริการบ้าง รวมถึงอาจกระทบต่อจำนวนลูกค้าที่สามารถรองรับได้หากปัญหายังไม่คลี่คลาย โดยผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่ ใช้วิธีการปรับตัวด้วยการจ้างพนักงาน Part-time และเพิ่ม OT เพื่อบรรเทาปัญหา

สำหรับมาตรการที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด คือ มาตรการช่วยเหลือด้านต้นทุน โดยเฉพาะการลดค่าไฟ ควบคุมราคาวัตถุดิบ และการลดหย่อนภาษี ขณะที่มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในช่วง Low season และการเร่งปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ยังมีความจำเป็น

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังเสนอให้มีการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัย รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ประเทศที่ดี และมีมาตรการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม เช่น อำนวยความสะดวกเรื่อง Visa On Arrival (VOA) และลดขั้นตอนการขอวีซ่าต่างชาติ เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มี.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top