TPOLY คว้างานก่อสร้างรพ.กรุงเทพสนามจันทร์ มูลค่า 125 ลบ.

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TOPLY) เปิดเผยว่า บริษัทรับงานก่อสร้างใหม่ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ มูลค่าโครงการ 125,000,000 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาก่อสร้าง730 วัน ทั้งนี้เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ประกอบด้วยงานก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 มี.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top