WHA กวาดยอดขายหุ้นกู้ครบ 5,000 ลบ.สถาบัน-รายใหญ่จองคึกคัก

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ปิดขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 มูลค่าเสนอขายครบตามเป้าหมาย 5,000 ล้านบาท พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกิจ และยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการใช้นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ๆ ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA Group เปิดเผยว่า นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ให้การตอบรับหุ้นกู้ของบริษัทที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 23-24 และ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี โดย หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 3,800 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,200 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี สะท้อนถึงความความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนที่มีต่อ WHA Group

สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน/เงินลงทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ

หุ้นกู้ของ WHA ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A- แนวโน้ม “คงที่” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยอันดับเครดิตสะท้อนสถานะในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงฐานรายได้ประจำจำนวนมากจากธุรกิจสินทรัพย์ให้เช่า ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและไฟฟ้า ตลอดจนความยืดหยุ่นทางการเงินจากการขายสินทรัพย์เข้าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) อีกด้วย

นางสาวจรีพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทิศทางธุรกิจในปีนี้ WHA ยังคงเดินหน้าพัฒนาใน 4 กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งขยายธุรกิจในประเทศไทยไปพร้อมกับการมองหาโอกาสใหม่ในต่างประเทศ รวมถึงการใช้นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยธุรกิจโลจิสติกส์ปีนี้จะมีการส่งมอบโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เน้นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง อย่าง รถยนต์ไฟฟ้า อีคอมเมิร์ซ และเฮลธ์แคร์ รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ อาทิ Quantum Computing, Internet of Things (IOT), Data Analytics เป็นต้น และการพัฒนาระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Green Logistics พร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ

สำหรับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมตั้งเป้าขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยในประเทศไทยมีนิคมฯ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ นิคมฯดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง เฟส 1 และเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี 2 และมีแผนขยายนิคมฯเพิ่มอีก 2 โครงการ ได้แก่ นิคมฯดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 และนิคมฯดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

ส่วนในเวียดนาม บริษัทฯ ได้เร่งการก่อสร้างเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน เหงะอาน ในเฟส 2 หลังจากได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุน ในเฟส 1 รวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงกับทางการองค์กรท้องถิ่นของประเทศเวียดนามเพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรมอีก 2 แห่ง ได้แก่ เขตอุตสาหกรรม WHA Smart Technology Industrial Zone – Thanh Hoa และเขตอุตสาหกรรม WHA Smart Eco Industrial Zone – Quang Nam ตอกย้ำความเป็นผู้นำในประเทศไทยและการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

ธุรกิจสาธารณูปโภคมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันให้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม โดยเปิดโครงการโรงผลิตน้ำและโรงบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้านธุรกิจไฟฟ้ามุ่งการขยายธุรกิจ การนำนวัตกรรมและความยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ กับธุรกิจ New S-Curve อาทิ ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ไฮโดรเจน การซื้อขายคาร์บอนและการใช้และกักเก็บคาร์บอน (CCUS)

ธุรกิจดิจิทัลจะยังคงเป็นผู้นำในการทรานฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัลภายในองค์กร โดยช่วยเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง ความปลอดภัยด้านดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร รวมถึงการดึงดูดลูกค้ารายใหม่ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Technology Company ในปี 67

นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมแผนการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) ภายในไตรมาส 4/66 คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มี.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top