ออมสิน ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25%-เงินฝากสูงสุด 0.40% มีผล 10 เม.ย.

ธนาคารออมสิน ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน เพิ่มขึ้น 0.05-0.20% ต่อปี และเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.40% ต่อปี รวมถึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตรา 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% ต่อปี เป็น 1.75% ต่อปี มีผลวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ธนาคารจึงได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน เพิ่มขึ้น 0.05-0.20% ต่อปี และเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.40% ต่อปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย และดูแลผู้ฝากเงินให้ได้รับประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น รวมถึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตรา 0.25% ต่อปี ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของตลาดด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยคำนึงถึงผลกระทบและเพื่อให้ลูกค้ามีระยะเวลาการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทิศทางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 เม.ย. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top