KJL ฟันกำไร Q1/66 โตแรง 20% แม้รายได้หด รับอานิสงส์ราคาวัตถุดิบลด-คุมต้นทุนเยี่ยม

นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KJL

นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค (KJL) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 66 บริษัทมีกำไรสุทธิ 33.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 20.01% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 28.04 ล้านบาท

กำไรสุทธิของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักเกิดจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ลดลง โดยราคาเหล็กแผ่นลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 16.48 % รวมถึงการที่บริษัทฯมีการใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมการผลิตแบบ Industry 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ได้แก่ เครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องเจาะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องพับ และหุ่นยนต์พับอัตโนมัติ เป็นต้น ทำให้บริษัท ฯ ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานฝ่ายผลิตได้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิในไตรมาสแรกของปี 2566 อยู่ที่ 13.98 % เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 11.44 % และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ที่ 12.50 %

ขณะที่รายได้จากการขายไตรมาสแรกของปี 66 อยู่ที่ 239.63 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนจำนวน 4.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 1.87 % และลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 25.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 9.78 % โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯได้มีจัดการส่งเสริมการขายสำหรับสินค้ามาตรฐาน และการปรับลดราคาสำหรับสินค้าสั่งผลิตเพื่อให้ราคาสินค้าสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบหลักที่ลดลง โดยเฉพาะโลหะแผ่น นอกจากนี้ราคาขายเศษเหล็กก็ลดลงตามไปด้วยทำให้บริษัทมีรายได้โดยรวมลดลง โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ยังคงเป็นสินค้ามาตรฐานเคเจแอล ตู้ไซส์มาตรฐาน รางไวร์เวย์ และพูลบ๊อกซ์ ที่มีสัดส่วนถึง 70.78 %

“ในไตรมาสแรกของปีนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของรายได้รวมจะปรับตัวลดลงบ้าง แต่เป็นสาเหตุจากการทำการตลาด และการปรับราคาขายลงจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ซึ่งสินค้าหลักของบริษัทฯยังเป็นที่ต้องการ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเองได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนด้านการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ตัวเลขยอดขายอาจจะปรับลดลง แต่ความสามารถในการทำกำไรของเรายังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นส่วนที่เราให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง” นายเกษมสันต์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 พ.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top