TGE เผยบ.ย่อยได้เซ็นสัญญา PPA 3 โครงการ กำลังผลิตรวม 16 MW

บมจ.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) เปิดเผยว่า บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน จำกัด (TES SKW) บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน(ราชบุรี) จำกัด (TES RBR) และบริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน(ชุมพร) จำกัด (TES CPN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของTGE ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจากเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว, องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรีและเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ตามลำดับ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ทั้ง 3 โครงการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES SKW อ. วัฒนานครจ. สระแก้ว มีกำลังผลิต 6 MW, โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES RBR อ. เมืองจ. ราชบุรี กำลังผลิต 6 MW และโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES CPN อ.เมือง จ.ชุมพร กำลังผลิต 4 MW

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top