หอการค้าฯ พอใจรัฐแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวตรงจุด รองรับการฟื้นฟูศก.

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว จากนโยบายการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งต้องยอมรับว่าฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต้องอาศัยกำลังแรงงานเป็นปัจจัยการผลิต และเป็นทุนมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเชิงโครงสร้าง และขาดแคลนแรงงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างรุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยว และบริการ ภาคธุรกิจก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และผู้ประกอบการ SMEs ยังประสบปัญหาและมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ในการเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว MOU ที่ไม่สามารถจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและการตรวจลงตราได้ทัน ซึ่งมีจำนวนรวมกว่า 3-4 แสนคน ที่จะประสบปัญหามีสถานะเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนั้น

โดยเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 2 กลุ่ม คือ แรงงานต่างด้าว MOU 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) และแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 ซึ่งไม่สามารถจัดทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและการตรวจลงตราได้ทันภายในวันที่ 15 พ.ค.66 ให้สามารถทำงาน และอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึงเดือนก.ค. 66

นายพจน์ ระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวได้ตรงเป้าหมาย ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น หรืองาน 3D และลดภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และลูกจ้างในสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจได้

“หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีมาตรการเชิงรุกต่างๆ ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย และแก้ไขปัญหาการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น” นายพจน์ กล่าว

พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบกิจการทั่วประเทศ เตรียมนำแรงงานต่างด้าวตามมติครม. มาขึ้นทะเบียนตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 พ.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top