พาณิชย์เปิดตัวแดชบอร์ด “ไก่เนื้อ” เกาะติดข้อมูลการผลิต-ราคา-ตลาดส่งออก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และกรมปศุสัตว์ จัดทำแดชบอร์ดสินค้าเกษตร ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยล่าสุด ได้เผยแพร่แดชบอร์ดสินค้า “ไก่เนื้อ” ผ่านเว็บไซต์ www.คิดค้า.com เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งด้านการผลิต ราคา และการส่งออก

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อมากกว่า 3 หมื่นราย และในแต่ละปีมีผลผลิตไก่เนื้อประมาณ 3 ล้านตัน ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากภาคกลาง (50.8% ของผลผลิตทั้งประเทศ) รองลงมาคือภาคตะวันออก (20.0%) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (14.7%) สำหรับ 3 จังหวัดแรกที่มีผลผลิตสูงสุด คือ ลพบุรี กาญจนบุรี และชลบุรี ตามลำดับ อุตสาหกรรมไก่เนื้อมีความสำคัญต่อประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยไก่เป็นสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกที่สำคัญลำดับต้น ๆ ของไทย รองจากสินค้าเพียงไม่กี่รายการ เช่น ข้าว และทุเรียน

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 พบว่า ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยอยู่ที่ 44.9 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 11.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาส่งออกก็เพิ่มขึ้น โดยไก่ทั้งตัว สด แช่เย็น แช่แข็ง มีราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 70.78 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 55.6% ขณะที่เนื้อไก่ปรุงแต่ง มีราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 151.28 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 7.6% เป็นต้น

สำหรับการส่งออกของไทย ในปี 2565 ไทยส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ล้านตัน เป็นมูลค่า 4,074.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 เทียบจากปีที่ผ่านมา สินค้าส่งออกสำคัญของไทย 3 อันดับแรก คือ (1) เนื้อไก่ปรุงแต่ง มูลค่า 2,930.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (2) ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น ๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง มูลค่า 1,135.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และ (3) ไก่สดทั้งตัว แช่เย็นแช่แข็ง มูลค่า 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ การส่งออกเนื้อไก่ปรุงแต่ง มีสัดส่วนมากกว่า 70% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไทย และไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเนื้อไก่ปรุงแต่งอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งในตลาดโลก 27.1% (รองจากไทย คือ จีน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ ตามลำดับ) ตลาดส่งออกเนื้อไก่ปรุงแต่งที่สำคัญของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ สำหรับในไตรมาสแรกของปี 2566 ไทยส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ เป็นมูลค่ารวม 1,009.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายพูนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ของโลก มีมูลค่ามากกว่า 38,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) บราซิล (2) สหรัฐอเมริกา (3) เนเธอร์แลนด์ (4) ไทย และ (5) โปแลนด์ โดยบราซิล และสหรัฐอเมริกา มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ เนื้อไก่แช่แข็ง ขณะที่เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ คือ เนื้อไก่สด และแช่เย็น สำหรับไทย สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ เนื้อไก่ปรุงแต่ง

ทั้งนี้ ไทยยังมีศักยภาพที่จะขยายตลาด โดยข้อมูลจากแดชบอร์ดจะช่วยชี้โอกาสตลาดส่งออกเป้าหมาย ดังนี้ (1) เนื้อไก่ปรุงแต่ง มีโอกาสสูงในตลาดฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม และเดนมาร์ก (2) ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น ๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง มีโอกาสสูงในตลาดฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และเม็กซิโก และ (3) ไก่ทั้งตัว สด แช่เย็น แช่แข็ง มีโอกาสสูงในตลาดซาอุดีอาระเบีย เยอรมนี อิหร่าน สหราชอาณาจักร และกาตาร์ เป็นต้น

ปัจจุบัน สนค. ได้เผยแพร่แดชบอร์ดสินค้าเกษตรแล้วรวม 8 สินค้า ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน กุ้งขาวแวนนาไม และไก่เนื้อ เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งด้านการผลิต ราคา และการส่งออก การนำเสนอในรูปแบบแดชบอร์ดช่วยทำให้ใช้งานง่าย และเห็นภาพชัดเจน สามารถใช้ประกอบการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน สามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจได้ ผ่านเว็บไซต์ www.คิดค้า.com

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 มิ.ย. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top