เปิดกรุ “ท็อป วราวุธ” รวยกว่า 800 ล้าน, “เต้ มงคงกิตติ์” รวยพระเครื่อง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 จำนวน 52 ราย ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจ ได้แก่

นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) พร้อมคู่สมรส นางสุวรรณา ศิลปอาชา (ไรวินท์) และบุตร 3 คน ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน และบรรลุนิติภาวะแล้ว 1 คน โดยมีทรัพย์สินรวม 826.09 ล้านบาท เป็นของนายวราวุธ 655.26 ล้านบาท คู่สมรส 159.71 ล้านบาท และบุตรฯ 11.12 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

– เงินฝากธนาคาร 19 บัญชี วงเงินรวม 351.96 ล้านบาท

– ที่ดิน 30 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี มูลค่ารวม 238.6 ล้านบาท

– โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง มูลค่ารวม 88.87 ล้านบาท

– ยานพาหนะ 8 คัน มูลค่ารวม 27.78 ล้านบาท

– สิทธิและสัมปทาน 36.98 ล้านบาท

– ทรัพย์สินอื่น 184 รายการ เช่น นาฬิกาหรู, กระเป๋าแบรนด์เนม, เครื่องประดับ 62.41 ล้านบาท

ขณะที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ และคู่สมรส น.ส.พัทธนันท์ ฤทธิ์ชัยเรืองเดช (จิตติมา กิตติมานะพันธ์) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4 คน

โดยมีทรัพย์สินรวม 184.91 ล้านบาท หนี้สิน 20.82 ล้านบาท เป็นของนายมงคลกิตติ์ 168.64 ล้านบาท และคู่สมรส 16.26 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

– ทรัพย์สินอื่น 21 รายการ มูลค่ารวม 148.58 ล้านบาท เช่น พระเครื่อง เครื่องประดับ

– ที่ดิน 6 แปลง มูลค่ารวม 20.56 ล้านบาท

– โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง มูลค่ารวม 6.12 ล้านบาท

– ยานพาหนะ 3 คัน มูลค่ารวม 3.55 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 มิ.ย. 66)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top