A5 ส่ง Warrant 2 รุ่นเข้าเทรดวันแรกพรุ่งนี้

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) เปิดเผยว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) A5-W2 และ A5-W3 เตรียมเปิดซื้อขายบนกระดานวันแรก 15 มิ.ย.นี้

บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (A5-W2) และ ครั้งที่ 3 (A5-W3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ตามแผนที่บริษัทฯ ได้วางเอาไว้และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น

A5-W2 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีจำนวนไม่เกิน 120,938,461 หน่วย ในอัตราส่วน 10:1(10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ) โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 1 ปี อัตราการใช้สิทธิ โดย 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคา 5.00 บาท/หุ้น สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค. เดือน มิ.ย. เดือน ก.ย. และเดือน ธ.ค. สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 30 มิ.ย.66 (ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 มิ.ย.67)

A5-W3 มีจำนวนไม่เกิน 120,938,461 หน่วย ในอัตราส่วน 10:1(10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ) โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 18 เดือน อัตราการใช้สิทธิ โดย 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคา 8.30 บาท/หุ้น สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค. เดือน มิ.ย. เดือน ก.ย. และเดือน ธ.ค. และสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 30 มิ.ย.66 (ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 ธ.ค.67)

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มิ.ย. 66)

Tags: , ,
Back to Top