AQUA ขาย “โดมิโน พิซซ่า-Jardin De Boeuf” เลือกลุยธุรกิจร้านราเมงญี่ปุ่น

บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอธธิคอล กูร์เมต์ จำกัด (EG) จำนวนทั้งสิ้น 350,000 หุ้น คิดเป็น 9.97% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดให้กับนายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ ในราคาซื้อขาย 35 ล้านบาท

พร้อมทั้งอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โนมิมาโช จำกัด (NOMI) โดยซื้อหุ้นสามัญ 100% โดย NOMI ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร (ราเมงญี่ปุ่น) ภายใต้ชื่อ Ramen Desu ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 110.50 ล้านบาท โดยจะซื้อหุ้นจาก EG ซึ่ง EG จะนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยระหว่างบริษัทฯ และ EG

ทั้งนี้ EG เป็นธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้น 91.8% ในบริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค เจ้าของร้าน Domino Pizza 38 สาขาในประเทศไทย , ถือหุ้น 100% ในบริษัท โนมิมาโช จำกัด ประกอบกิจการร้านอาหารราเมง Ramen Desu ปัจจุบันมี 3 สาขาในกรุงเทพมหานคร และ ถือหุ้น 69.99% ในบริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด ประกอบกิจการร้านอาหาร Jardin De Boeuf ปัจจุบันมี 1 สาขา ร้านอาหาร Kinki 1 สาขา

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ก.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top