PTG ตรวจสอบไม่พบความผิดปกติหัวจ่ายปั๊มนครปฐมหลังผู้บริโภคร้องเรียนได้น้ำมันไม่เต็มลิตร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ชี้แจงกรณีตู้จ่ายสถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน “ชั่ง ตวง วัด” ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ ว่า สืบเนื่องจากกรณีมีผู้บริโภคร้องเรียนว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้นำแกลลอนน้ำมัน 5 ลิตร มาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 5 ลิตร ณ ตู้จ่ายที่ 2 มือจ่ายที่ 201 ในสถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 พบว่า ได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไปแค่ 4.6 ลิตร PTG จึงสั่งให้ทางสถานีฯ ตรวจสอบมือจ่ายน้ำมันทั้งหมด ด้วยการแจ้งให้หน่วยช่างเข้ามาทำการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานราชการ “ชั่ง ตวง วัด” จังหวัดนครปฐม

ผลการตรวจสอบของหน่วยงานราชการ “ชั่ง ตวง วัด” จังหวัดนครปฐม วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.39 น สรุปได้ ดังนี้ 1. ทุกมือจ่ายของสถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้ 2. หน่วยงานราชการ “ชั่ง ตวง วัด” จังหวัดนครปฐม จะนำสติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐานเต็มลิตร มาติดให้ที่สถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 เพื่อยืนยันว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน “ชั่ง ตวง วัด”

ทั้งนี้ PTG จะเร่งดำเนินการตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้บริโภคต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ส.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top