ASW ดึงกลุ่ม Tokyo Tatemono เข้าร่วมทุนใน บ.ย่อย จับมือพัฒนาโครงการใหม่

บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นใน บริษัท ไวส์ เอสเตท 18 จำกัด (WE18) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ASW ถือหุ้นอยู่ 99.97% โดยจะขายหุ้น 49% ของทุนจดทะเบียน ให้กับ Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd. (TTA) บริษัทย่อยของ Tokyo Tatemono Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

วัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งเพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ซึ่งผลสำเร็จของการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว จะทำให้ WE18 สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ส.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top