ศาลพิพากษายืนไม่รับฟ้องปมปลดกัญชาพ้นบัญชียาเสพติด เหตุไม่ใช่ผู้เสียหาย

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับพิจารณาคำฟ้องในคดีที่นายสมิทธิ์ ศรีสนธิ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย กับพวกรวม 6 คน ยื่นฟ้อง รมว.สาธารณสุข กับพวกรวม 2 คน กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศให้พืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป

“การที่ศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับฟ้อง และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ และไม่รับคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น” คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ระบุ

เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า นายสมิทธิ์ กับพวกไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกประกาศกระทรวงที่พิพาท ที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

โดยผู้ยื่นฟ้องในคดีนี้ ประกอบด้วย นายสมิทธิ์, นายทวี สอดส่อง, นายสุทิน คลังแสง, นายณัฐวุฒิ บ้วประทุม, นายวิรัตน์ วรศสิริน และนายนิคม บุญวิเศษ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ก.ย. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top