ก.ล.ต. เปิดตัวไมโครไซต์ใหม่ “Insight กองทุนรวม” ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวไมโครไซต์ใหม่ ในชื่อ “Insight กองทุนรวม” เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้และการให้บริการเกี่ยวกับกองทุนรวมแก่ผู้ลงทุนและประชาชนผู้สนใจ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ และมีข้อมูลประกอบการลงทุนที่เข้าถึงได้โดยง่าย จึงได้พัฒนาไมโครไซต์ “Insight กองทุนรวม” เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลความรู้ บริการ และเครื่องมือสำหรับการวางแผนและการลงทุนเกี่ยวกับกองทุนรวม

ก.ล.ต. จึงขอเชิญชวนให้ผู้ลงทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม เชิญชวนผู้ลงทุนให้เข้าไปใช้ข้อมูล ความรู้ เครื่องมือในช่องทางดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความเพียงพอหรือความต้องการเงินออม ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งเงินลงทุน การรู้จักผู้ให้บริการในธุรกิจ การเข้าถึงบริการการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ การเปรียบเทียบกองทุนรวมด้วย SEC Fund Check

สำหรับไมโครไซต์ “Insight กองทุนรวม” ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้

(1) ข้อมูลการวางแผนการลงทุน รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนได้รู้จักตนเองมากขึ้นและใช้วางแผนการลงทุน เช่น เครื่องมือช่วยแนะนำการจัดสรรวงเงินลงทุน เครื่องมือช่วยคำนวณเงินลดหย่อนภาษีและเครื่องมือคำนวณความเพียงพอของเงินหลังเกษียณ เป็นต้น

(2) ข้อมูลกองทุนรวม ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือ SEC Fund Check ที่ ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบและเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้

(3) ข้อมูลผู้ให้บริการการขายหน่วยลงทุน การลงทุนอย่างสม่ำเสมอและการจัดพอร์ตการลงทุน

(4) ข้อมูลอัพเดทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม เช่น การจัดอบรมสัมมนา รวมถึงข้อมูลการออกกองทุนรวมใหม่ ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลและรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วม “โครงการออมเบอร์ 5” ที่ ก.ล.ต. ร่วมกับภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมกองทุนรวมจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขยายฐานผู้ลงทุนในกองทุนรวม ผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน และให้กองทุนรวมเป็นทางเลือกในการออม ซึ่งเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ได้ที่ไมโครไซต์ “Insight กองทุนรวม” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลด้านกองทุนรวมทั้งหมดนี้ได้ที่ https://insight-fund.sec.or.th/

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.ย. 66)

Tags: ,
Back to Top