ADB เพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยสู่ 3.5% ปีนี้ แม้หั่นคาดการณ์เอเชีย

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) เปิดเผยในวันพุธ (20 ก.ย.) ว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว 3.5% ในปีนี้ หลังจากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ในเดือนเม.ย.ว่าจะขยายตัว 3.3% ขณะที่ คงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยสำหรับปีหน้าที่การขยายตัว 3.7% โดยภาคการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและมีเงินไหลเข้าสู่ภูมิภาคดังกล่าวอย่างแข็งแกร่ง และแม้การส่งออกจะเติบโตลดลง แต่ก็เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นถึงเสถียรภาพบ้างแล้ว

ขณะที่ ในกลุ่ม 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามถูกหั่นคาดการณ์เล็กน้อยสู่การขยายตัว 4.6% ในปีนี้ จากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ในเดือนเม.ย.ว่าจะขยายตัวที่ 4.7% และคาดว่าจะขยายตัว 4.8% ในปีหน้า จากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ในเดือนเม.ย.ว่าจะขยายตัวที่ 5.0%

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศ ADB คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจอินโดนีเซียจะขยายตัว 5.0% ในปีนี้ จากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ในเดือนเม.ย.ว่าจะขยายตัวที่ 4.8% และคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 5.0% สำหรับปีหน้า ซึ่งเท่ากับที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนเม.ย. ส่วนสิงคโปร์มีแนวโน้มขยายตัวที่ 1.0% ในปีนี้ จากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ในเดือนเม.ย.ว่าจะขยายตัว 2.0% และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ 2.5% สำหรับปีหน้า จากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ในเดือนเม.ย.ว่าจะขยายตัว 3.0%

ด้านเศรษฐกิจเวียดนามนั้นมีแนวโน้มขยายตัว 5.8% ในปีนี้ จากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ในเดือนเม.ย.ว่าจะขยายตัว 6.5% และคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 6.0% ในปีหน้า จากที่เคยคาดการณ์เอาไว้ในเดือนเม.ย.ว่าจะขยายตัวที่ 6.8%

ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจครั้งล่าสุดนี้ ADB ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียลงสู่ระดับ 4.7% ในปี 2566 จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 4.8% โดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียประกอบด้วย 46 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย แต่ไม่รวมญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

อย่างไรก็ดี ADB ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียในปี 2567 ขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 4.8% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 4.7%

ADB ระบุว่า เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียอาจจะขยายตัวน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากความอ่อนแอของภาคอสังหาริมทรัพย์จีนและความเสี่ยงที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคแห่งนี้

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top