EASTW เซ็นสัญญาซื้อขายน้ำให้นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง 2 อายุ 30 ปี

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมกับ อมตะ วอเตอร์ เพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 เสริมความมั่นคงเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำสูงสุดของโครงการ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น้ำในระยะยาว พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ EASTW เปิดเผยว่า การลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมในครั้งนี้ รองรับความต้องการใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 ปริมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 2.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในอนาคต โดยมีอายุสัญญา 30 ปี เริ่มรับน้ำอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3/67

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในกลุ่มอุตสาหกรรมเบาที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ อาหาร เครื่องประดับ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัลและการแพทย์ครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ เป็นต้น

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top