OPEC คาดดีมานด์น้ำมันทั่วโลกพุ่ง 116 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2588

องค์การกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกหรือกลุ่มโอเปก (OPEC) เพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกในระยะกลางและระยะยาวในการคาดการณ์ประจำปี และกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการลงทุน 14 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อตอบสนองอุปสงค์ดังกล่าว แม้ว่าจะมีการใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น และมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

มุมมองจากโอเปกในรายงานแนวโน้มน้ำมันโลกปี 2566 ที่เผยแพร่ในวันนี้ (9 ต.ค.) ตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ของหลายฝ่าย รวมถึงสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ที่กล่าวว่า อุปสงค์น้ำมันอาจแตะจุดสูงสุดในทศวรรษนี้

นายไฮธาม อัล กาอิส เลขาธิการกลุ่มโอเปก กล่าวว่า “พัฒนาการล่าสุดทำให้ทีมของกลุ่มโอเปกประเมินอีกครั้งเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้พลังงานแต่ละชนิด โดยมุ่งเน้นไปที่ทางเลือกและแนวทางแก้ไขที่ใช้งานได้จริงและสมจริง”

“การเรียกร้องให้ยุติการลงทุนในโครงการน้ำมันใหม่ ๆ นั้นอาจเป็นข้อแนะนำที่ผิด และอาจนำไปสู่ความวุ่นวายด้านพลังงานและเศรษฐกิจ” นายอัล กาอิส กล่าวเสริม พร้อมระบุว่า การลงทุนที่จำเป็นในอุตสาหกรรมน้ำมันอยู่ที่ 14 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงปี 2588 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 12.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่คาดการณ์ไว้เมื่อปีที่แล้ว

กลุ่มโอเปกคาดการณ์ว่า อุปสงค์นำมันโลกจะสูงถึง 116 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2588 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในรายงานของปีที่แล้ว ที่ประมาณ 6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งการเติบโตของอุปสงค์ดังกล่าวหลัก ๆ แล้วมาจากจีน อินเดีย ประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

กลุ่มโอเปกยังได้เพิ่มการคาดการณ์อุปสงค์ในระยะกลางสำหรับปี 2571 โดยอ้างถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในปีนี้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคทางเศรษฐกิจหลายประการ เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการเติบโตของการขนส่งทางถนน

ทั้งนี้ อุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2571 จะสูงถึง 110.2 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 102 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2566 และคาดการณ์ว่าการใช้น้ำมันในปี 2570 จะสูงถึง 109 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 106.9 บาร์เรลต่อวันที่คาดการณ์ไว้ในปี 2565

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ต.ค. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top