รัฐเร่งจัดทำแผนพลังงานชาติ คำนึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม สอดคล้องทิศทางโลก

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวในการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางแผนพลังงานชาติฉบับใหม่..สู่แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนประเทศไทย” ว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนพลังงานชาติ ซึ่งกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับทั่วโลก โดยให้ความสำคัญในเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มุ่งในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงาน

ทั้งนี้ หลังจากรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ ดังกล่าวแล้ว สนพ. จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จากนั้น จะเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามลำดับ ก่อนที่จะประกาศใช้แผนฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีนี้

“ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมแผนฯ จากแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำมาสรุปก่อนเปิดรับฟังความเห็น” นายสาร์รัฐ กล่าว

ดังนั้น การจัดทำแผนฯ ตามหลักการที่ผ่านความเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 จะสนับสนุนให้ประเทศ มุ่งสู่พลังงานสะอาด และลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์

“การเปลี่ยนผ่านพลังงาน ต้องดำเนินการไปพร้อมกัน ทั้งรูปแบบ การเพิ่มสัดส่วน การเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วประสิทธิภาพลดลงหรือต้นทุนสูงขึ้น” นายสาร์รัฐ กล่าว

ด้านนายณัฐพล รุ่นประแสง หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคารใหม่ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า การปรับแผนฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Carbon Neutrality 2050 ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆ เพราะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงเป็นจำนวนมากราว 50% ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนในการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 63%

ขณะที่นายเมธาวัจน์ พงศ์ณดาภิรมย์ ผู้ข่วยผู้ว่าการ ด้านยุทธศาสตร์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า การวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนปรับลดคาร์บอนไดออกไซด์นั้น ค่อนข้างลำบาก เพราะพลังงานทดแทนบางอย่าง เช่น แสงแดด ลม อาจไม่สามารถควบคุมปริมาณได้ตามที่ต้องการ ซึ่งในหลายประเทศเกิดปัญหาไฟดับและไฟตก นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ไม่สอดคล้องกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยโรงไฟฟ้ารูปแบบไฮบริด มีความเหมาะสมมากสุด

ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท (PTT) กล่าวว่า ราคาก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนสูง โดยในช่วงที่เกิดการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน ราคาดีดขึ้นไปมาก และเชื่อว่าแนวโน้มราคาจะไม่ถูกลง เนื่องจากเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

สำหรับแนวทางการปรับลดคาร์บอนไดออกไซด์ของ ปตท.นั้น จะดำเนินการทั้งเรื่องปลูกป่าเพิ่มเป็น 2 ล้านไร่ ซึ่งจะเกิดประโยชน์มากกว่าการลดคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังมีมาตรการเร่งปรับ และมาตรการเร่งเปลี่ยนด้วย

ขณะที่การดำเนินธุรกิจของ ปตท.ในอนาคตจะต้องเปลี่ยนไป หลังการเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้า ขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชาร์จไฟที่บ้านพัก มีเพียง 5% เท่านั้นที่ใช้บริการชาร์จไฟตามสถานีบริการ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ต.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top