รมว.แรงงาน เร่งแก้ปมขาดแคลนแรงงาน หวังฟื้นเศรษฐกิจภาคประมง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังหารือกับ นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทย และคณะ ว่า ได้รับฟังถึงสภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเลในปัจจุบัน และความต้องการของผู้ประกอบการภาคประมงใน 22 จังหวัดชายทะเล

สำหรับผลจากการหารือในครั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงแรงงานจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปหารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้าน นายมงคล กล่าวว่า ผู้ประกอบการประมงยังประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล จำนวนแรงงานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงนั้น โดยปัจจุบันมีเรือประมงอยู่ทั่วประเทศกว่า 9,000 ลำ แต่เรือประมงบางส่วนไม่สามารถออกเรือได้ เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน และติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย การหารือในวันนี้จึงเป็นนิมิตรหมายอันนี้ที่กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้หารือร่วมกันต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ต.ค. 66)

Tags: ,
Back to Top