กนอ.-BGRIM-GPSC ร่วมศึกษาปั้นระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ ในนิคมฯ สมาร์ท ปาร์ค

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) และ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ลงนามบันทึกความร่วมมือ การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการและร่วมลงทุน โครงการสาธารณูปโภคอัจฉริยะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ตอบโจทย์ความเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

สำหรับกรอบความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคอัจฉริยะ ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้องค์กรรวมถึงนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นการตอบโจทย์การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGRIM กล่าวว่า บี.กริม เพาเวอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่าง กนอ. และ 3 องค์กรพันธมิตร โดยนำความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของแต่ละองค์กร ผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำเทคโนโลยีขั้นสูง หรือ New S-Curve เสริมสร้างความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัย และพลังงานสะอาดมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค อาทิ การพัฒนาเพื่อให้เกิดโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Energy and Microgrid Network) ระบบการบริหารจัดการพลังงานภาค อุตสาหกรรม (Smart Energy Factory) ซึ่งรองรับทั้งพลังงานไฟฟ้าที่มาจากก๊าชธรรมชาติและจากพลังงานทดแทน เช่น Solar Roof, Solar Farm, Solar Floating, Energy Storage และ REC อาคารประหยัดพลังงาน เป็นต้

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอกต่ำในอนาคต ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งมั่นสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี ตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท บี.กริม มุ่งปฏิบัติมายาวนาน กว่า 145 ปี

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือนี้ เรียกว่า “UMC” เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการและให้บริการพลังงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค และอำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างผู้ให้เช่า และผู้เช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ในรูปแบบของการบริการที่ครบวงจร (One Stop Service)

“การเซ็น MOU ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ และร่วมลงทุนโครงการสาธารณูปโภคอัจฉริยะ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค เพื่อตอบโจทย์ความเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และความต้องการของนักลงทุน ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับภารกิจหลักของ กนอ.ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม กำกับดูแล และให้บริการระบบสาธารณูปโภค สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือ New S-Curve เสริมสร้างความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัย ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สอดรับกับแนวคิด BCG Economy ของรัฐบาล และนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม” นายวีริศ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ต.ค. 66)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top