ส่องทรัพย์สิน 2 รมต.รัฐบาลเศรษฐา1 “สุทิน” – “ธรรมนัส”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 2 ราย ประกอบด้วย

นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รมว.กลาโหม โดยแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมคู่สมรส นางฉวีวรรณ คลังแสง (วงษ์ปัจฉิม) มีทรัพย์สินรวม 18,184,405.86 บาท และหนี้สิน 6,034,957.10 บาท

โดยนายสุทินมีทรัพย์สิน 7,107,890.04 บาท ได้แก่

– ที่ดินในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 แปลง มูลค่ารวม 6,407,000 บาท

– โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง มูลค่า 450,000 บาท

– ยานพาหนะ 2 คัน มูลค่ารวม 250,000 บาท

– เงินฝากในธนาคาร 3 บัญชี วงเงินรวม 890.04 บาท

ส่วนหนี้สินเป็นเงินกู้ธนาคาร วงเงินรวม 3,679,979.10 บาท

คู่สมรสมีทรัพย์สิน 11,076,515.82 บาท ได้แก่

– ที่ดินในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม จำนวน 8 แปลง มูลค่ารวม 5,749,117.29 บาท

– โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น 5 หลัง มูลค่า 3,700,000 บาท

– เงินลงทุนใน หจก.คลังแสงอีสาน 1,526,651.25 บาท

– ยานพาหนะ 1 คัน มูลค่า 100,000 บาท

– เงินฝากในธนาคาร 3 บัญชี วงเงินรวม 747.28 บาท

ส่วนหนี้สินเป็นเงินกู้ธนาคาร วงเงินรวม 2,354,978.61 บาท

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้ยื่นไว้กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส.เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 พบว่ามีทรัพย์สินมากขึ้น 465,709.55 บาท จากเดิม 17,718,696.31 บาท และหนี้สินลดลง 33,373.41 บาท จากเดิม 6,068,330.51 บาท

ขณะที่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ โดยแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมคู่สมรส นางอรสรา (ธนสร) พรหมเผ่า (จดทะเบียนสมรส 4 ก.ย.45) และ น.ส.ธนพร ศรีวิราช (อยู่กินฉันสามีภริยา) พร้อมบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 2 คน และบุตรที่รับรองอีก 5คน โดยมีทรัพย์สินรวม 1,081,000,250.32 บาท และหนี้สิน 70,167,573.87 บาท

โดย ร.อ.ธรรมนัส มีทรัพย์สิน 741,480,579.78 บาท ได้แก่

– ที่ดินในกรุงเทพฯ ลพบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี พะเยา จำนวน 79 แปลง มูลค่ารวม 281,940,955 บาท

– เงินฝากธนาคาร 13 บัญชี วงเงินรวม 153,081,866.09 บาท

– ทรัพย์สินอื่น เช่น พระเครื่อง นาฬิกาหรู เครื่องประดับ อาวุธปืน มูลค่ารวม 148,634,700 บาท

– โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพฯ ปทุมธานี อุบลราชธานี และพะเยา จำนวน 19 หลัง มูลค่ารวม 53,114,973 บาท

– สิทธิและสัมปทาน มูลค่ารวม 47,108,085.69 บาท

– ยานพาหนะ จำนวน 20 คัน มูลค่ารวม 46,450,000 บาท

– เงินลงทุนในสลากออมสิน 11,150,000 บาท

ส่วนหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคาร 70,167,573.87 บาท

คู่สมรสที่จดทะเบียนมีทรัพย์สิน 187,844,479.91 บาท ได้แก่

– ที่ดินในกรุงเทพฯ ปทุมธานี กาญจนบุรี และ พะเยา จำนวน 16 แปลง มูลค่ารวม 101,023,775 บาท

– โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพฯ ปทุมธานี และชลบุรี จำนวน 10 หลัง มูลค่ารวม 52,948,260 บาท

– ยานพาหนะ จำนวน 9 คัน มูลค่ารวม 14,949,000 บาท

– ทรัพย์สินอื่น เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม มูลค่ารวม 8,430,000 บาท

– เงินฝากธนาคาร 6 บัญชี วงเงินรวม 6,193,444.91 บาท

– เงินลงทุน 4,300,000 บาท

คู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภริยามีทรัพย์สิน 104,632,982.95 บาท ได้แก่

– ทรัพย์สินอื่น เช่น พระเครื่อง เครื่องประดับ นาฬิกาหรู กระเป๋าแบรนด์เนม มูลค่ารวม 29,320,573 บาท

– ที่ดินในกรุงเทพฯ และพะเยา รวม 4 แปลง มูลค่ารวม 25,718,030 บาท

– เงินฝากธนาคาร 7 บัญชี วงเงินรวม 23,834,581.21 บาท

– ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน มูลค่ารวม 19,689,999.14 บาท

– เงินลงทุน 4,465,729.38 บาท

– สิทธิและสัมปทาน 1,037,310.22 บาท

– โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดพะเยา จำนวน 2 หลัง มูลค่ารวม 566,760 บาท

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 47,042,207.68 บาท ได้แก่

– เงินฝากธนาคาร 2 บัญชี วงเงินรวม 24,206,195.11 บาท

– สิทธิและสัมปทาน 8,858,462.57 บาท

– ที่ดินในกรุงเทพฯ จำนวน 2 แปลง มูลค่ารวม 6,733,800

– โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพฯ จำนวน 2 หลัง มูลค่ารวม 4,453,750 บาท

– ยานพาหนะ 1 คัน มูลค่า 2,790,000 บาท

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้ยื่นไว้กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส.เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 พบว่ามีทรัพย์สินมากขึ้น 37,903,894 บาท จากเดิม 1,043,096,356.19 บาท และหนี้สินลดลง 6,098,227.79 บาท จากเดิม 76,265,801.66 บาท

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top