KBANK เทค “สตางค์” ดัน orbix นำร่องเปิดศูนย์ซื้อขาย Digital Asset พ.ย.นี้

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยมุ่งสร้างรากฐานระบบนิเวศด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่แข็งแกร่งผ่านโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล โดยบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยได้ทำการเข้าซื้อกิจการผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมให้บริการภายใต้ชื่อ “orbix” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าถึงบริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อถือได้และปลอดภัย

ธนาคารกสิกรไทยได้เดินหน้ายุทธศาสตร์วางรากฐานสู่โลกการเงินแห่งอนาคต โดยบริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด (Unita Capital) บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ได้ทำการเข้าซื้อกิจการผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และใช้ชื่อใหม่ว่า “orbix” (ออร์บิกซ์) พร้อมให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก ISO 27001 และ ISO 27701 ในเดือนพ.ย.นี้ และได้จัดตั้งบริษัทใหม่อีก 3 บริษัท โดยมีแผนที่จะเริ่มให้บริการในปี 67 ก้าวสู่ผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ตอบโจทย์ทางเลือกการลงทุนที่เชื่อถือได้และปลอดภัย

วานนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีมติเห็นชอบให้ห้จัดตั้งบริษัท ยูนิด้า แคปิทัล จำกัด (Unita Capital) ถือหุ้นโดย KBANK 100% เพื่อลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิทิทัล 4 แห่ง ได้แก่

1. บริษัท ออร์บิกซ์ คัสโตเดียน จำกัด ถือหุ้นโดย Unita Capital 100% โดยเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (อยู่ระหว่างเตรียมขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ)

2. บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวสท์ จำกัด ถือหุ้นโดย Unita Capital 100% โดยเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (อยู่ระหว่างเตรียมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ)

3. บริษัท ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ถือหุ้นโดย Unita Capital 100% โดยเป็นบริษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อคเชน

4. บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (อยู่ระหว่างเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด) ถือหุ้นโดย Unita Capital 97% ซึ่งเข้าซื้อหุ้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

โดย orbix เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่รองรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งโทเคนดิจิทัลที่ออกและเสนอขายผ่าน KUBIX (คิวบิกซ์) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองลูกค้าเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสม พัฒนาความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี ปฏิบัติงานสอดคล้องตามเกณฑ์หน่วยงานกำกับและดูแล ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก ISO 27001 และ ISO 27701 โดย orbix มีจุดเด่น 4 ด้าน คือ 1. ความปลอดภัยด้วยระบบยืนยันตัวตนเทียบเท่ากับการเปิดบัญชีเงินฝาก ด้วยเทคโนโลยีระบบสแกนและเปรียบเทียบใบหน้า 2. การสมัครใช้บริการง่าย สะดวก รวดเร็ว มีช่องทางให้บริการที่หลากหลาย 3. มีขั้นตอนการคัดเลือกเหรียญดิจิทัลที่มีคุณภาพผ่านคณะกรรมการที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล คัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล และ 4. มีฟีเจอร์ที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมให้บริการภายใต้แบรนด์ “orbix” เดือนพ.ย. 66 นี้เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งอีก 3 บริษัท โดยมีแผนที่จะเริ่มให้บริการในปี 67 เพื่อให้บริการครอบคลุมตลอดระบบนิเวศด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ 1. orbix CUSTODIAN (ออร์บิกซ์ คัสโทเดียน) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล 2. orbix INVEST (ออร์บิกซ์ อินเวสท์) เพื่อรองรับการให้บริการจัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งทั้ง 2 บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมเพื่อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และ 3. orbix TECHNOLOGY (ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี) ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อคเชนของประเทศ (Blockchain Infrastructure) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย และพันธมิตร ในภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) ที่ผลิตสินค้าและบริการ สามารถนำมาสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆบนเทคโนโลยีบล็อคเชน

“การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวของกลุ่มธุรกิจธนาคารกสิกรไทย จะเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล โดยปัจจุบันมี KUBIX ทำหน้าที่เป็น ICO Portal ให้บริการการเสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรกผ่านบล็อกเชน และล่าสุดมี orbix

 เพื่อให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดรอง ทั้งโทเคนดิจิทัลที่ออกและเสนอขายผ่าน KUBIX และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆรวมทั้งจัดตั้งอีก 3 บริษัท โดยมีแผนที่จะเริ่มให้บริการในปี 67 เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร” 

นายพิพิธ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ต.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top