GPSC เผย Avaada Energy ชนะประมูลติดตั้งโซลาร์ฟาร์มในอินเดียเพิ่มอีก 1.4 GW

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยว่า บริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด (Avaada Energy) ในกลุ่มอวาด้า (Avaada Group) ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในประเทศอินเดีย ซึ่ง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน 42.93% ผ่าน บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ได้ชนะการประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 1.4 GW ที่มีรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งทำให้ปัจจุบันกำลังการผลิตรวมของ Avaada Energy เพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่ 8.76 GW จากความสามารถและความพร้อมในการขยายกำลังการผลิต ทำให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเติบโตที่สำคัญของพอร์ตการลงทุนพลังงานสีเขียวของกลุ่มอวาด้า และ GPSC

“จากความสำเร็จในการประมูลโครงการโซล่าร์อย่างต่อเนื่องของ Avaada Energy ตอกย้ำถึงศักยภาพของกลุ่มอวาด้า และ GPSC ที่ร่วมกันเดินหน้าแสวงหาโอกาสในการขยายกำลังการผลิต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายของ GPSC ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ให้มากกว่า 50% ภายในปี 73 ซึ่งตลาดพลังงานในอินเดีย มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลอินเดียต้องการเปลี่ยนมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น ด้วยเป้าหมายในทิศทางเดียวกันที่จะเดินหน้าไปสู่สังคมสีเขียว พัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายวรวัฒน์ กล่าว

การเปิดประมูลในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย NHPC Limited หรือ NHPC องค์กรภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้าในประเทศอินเดีย เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากรที่สูงขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลอินเดียส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพลังงานสะอาดในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เพื่อเดินหน้าสู่นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน ทำให้ NHPC ได้เปิดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมประมูล ตั้งแต่มิ.ย.66 ที่ผ่านมา และ Avaada Energy ได้รับชัยชนะจำนวนราว 1 ใน 3 ของขนาดกำลังการผลิตรวมที่เปิดประมูล โดยผ่านการคัดเลือกจากการเสนอราคาในรูปแบบ e-Reverse Auction ซึ่งจะมีการลงนามซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA ที่มีอายุสัญญารับซื้อเป็นเวลา 25 ปี คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 24 เดือน และคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2,500 ล้านหน่วยต่อปี สามารถจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมภาคครัวเรือน ประมาณ 1.8 ล้านครัวเรือนด้วยพลังงานสะอาด และยังมีส่วนสำคัญต่อการลดการปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยากาศเทียบเท่า กว่า 2.3 ล้านตันต่อปี โดยความสำเร็จในการประมูลครั้งนี้ จะเป็นการสร้างการเติบโตของรายได้จากลูกค้าที่มีความมั่นคงให้ Avaada Energy ในการต่อยอดการขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายสายส่งระหว่างรัฐภายในประเทศอินเดีย หรือ Interstate Transmission System (ISTS) เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงพลังงานสะอาดในพื้นที่ภายในประเทศอย่างทั่วถึง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 พ.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top