ก.ล.ต.ประกาศเปลี่ยนวันหยุดชดเชยปีใหม่ภาคธุรกิจตลาดทุนจาก 2 ม.ค.67 เป็น 29 ธ.ค.66

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยราชการประจำปี 2566 และเพิ่มวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีจากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 สำหรับวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 ก.ล.ต. ยังคงกำหนดให้เป็นวันเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ประกาศไว้เดิม ซึ่งสอดคล้องกับวันหยุดของสถาบันการเงิน และเพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนต่อบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากจนเกินไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 พ.ย. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top