กก.บห.ปชป. ตั้ง “เฉลิมชัย” รักษาการหัวหน้าพรรคแทน “จุรินทร์” จ่อเลือกตัวจริงภายใน 9 ธ.ค.

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดรักษาการครั้งที่ 9 วันที่ 14 พ.ย. 66 ว่า เนื่องจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรค ได้ลาออก ที่ประชุมกก.บห. โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ทั้งนี้ กก.บห. ได้มีมติมอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค ตามข้อบังคับพรรคเพื่อดำเนินการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคต่อไป

ส่วนการกำหนดวัน เวลา สถานที่ องค์ประชุม ในการประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค ที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานไปพิจารณาในรายละเอียด ซึ่งจะมีการไปยกร่างระเบียบเพื่อกำหนดองค์ประชุมเพิ่มเติม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อนำเสนอ กก.บห. ต่อไป โดยที่ประชุม กก.บห. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาไว้ คือต้องจัดให้มีการประชุมภายในวันที่ 9 ธ.ค. 66 ซึ่งรายละเอียดความชัดเจนหลังจากนี้จะได้แถลงให้ทราบต่อไป

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ที่กรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมได้กล่าวถึงนายจุรินทร์ ที่ได้ลาออกว่า เป็นการเสียสละ เพื่อให้การจัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น โดยไม่มีข้อสงสัยในเรื่องข้อกฎหมาย ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายและข้อบังคับพรรค ได้ระบุชัดให้ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค

ส่วนที่มีเอกสารฐานข้อมูลของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้มีชื่อ นายนราพัฒน์ แก้วทอง เป็นรักษาการหัวหน้าพรรค เชื่อว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ซึ่งต่อมาก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว และพรรคก็ได้ทำหนังสือแจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาการกก.บห. ทั้งคณะ และนายทะเบียนพรรคการเมืองก็ทราบแล้ว

นายราเมศ ยังได้ตอบคำถามที่สื่อมวลชนสอบถามว่า หากการประชุมครั้งต่อไปไม่สามารถประชุมเลือกหัวหน้าพรรคได้ จะไปถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่ด้วยว่า ในกรณีนี้ต้องย้ำว่าการประชุมวิสามัญเป็นการกำหนดการประชุมในเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นต้องทำ จะรอไปถึงการจัดประชุมสามัญไม่ได้

ทั้งนี้ ไม่อยากให้โยงไปถึงประเด็นการยุบพรรค เรื่องนี้เป็นกระบวนการภายใน ที่สำคัญการจัดประชุมใหญ่สามัญที่เป็นทางการตามที่กฎหมายกำหนดว่า ต้องจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเม.ย. ของทุกปี และปี 67 ก็ยังมาไม่ถึง จึงไม่อยากให้เรื่องไปไกลถึงขั้นยุบพรรค เพราะไม่มีเหตุใดที่จะนำไปสู่การยุบพรรค และตนก็มั่นใจว่าการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคที่จะถึงนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอะไรน่ากังวล

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 พ.ย. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top