ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ประเทศไทย รับโล่ผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผู้แทนบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) จากเครือข่าย Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในงาน “แถลงผลสำเร็จการดำเนินงานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประจำปี 2566 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO)”

บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งใน 52 องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) ประจำปี 2566 ที่ได้มีการดำเนินงานตามเกณฑ์ในการตรวจวัด (Measure) การลด (reduce) และการชดเชย (contribute) และมีการรายงานผลเพื่อทำการประเมินระดับผลการดำเนินงานขององค์กร CALO ซึ่งปีนี้บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับผลการประเมินและจัดระดับการรับรอง “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO)” ด้านการตรวจวัด (Measure) ในระดับทอง การลด (reduce) ในระดับเงิน และการชดเชย (contribute) ในระดับทองแดง

การดำเนินงานขององค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) นี้ ต้องการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการและรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรผ่านการแสดงเจตนารมณ์ ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กร โดยมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ภายในปี ค.ศ.2050

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top