SAV สยายปีกเข้าลาวตั้ง บ.ย่อยใหม่ พร้อมให้บริการโซลูชั่นเดินอากาศ

บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชื่อ บริษัท ลาว สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 100% ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเขียนโปรแกรมการเรียกและรับชำระเงิน ออกแบบเว็บไซต์บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) และ นำเสนอโซลูชั่นและบริการการเดินอากาศ ทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ย. 66)

Tags: ,
Back to Top