ท่องเที่ยว-บริโภคเอกชนหนุน เศรษฐกิจภูมิภาคเดือนต.ค. ขยายตัวต่อเนื่อง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนตุลาคม 2566 ว่า เศรษฐกิจภูมิภาคเดือนตุลาคม 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ในทุกภูมิภาค และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับดีขึ้นในภาคใต้ และภาคตะวันออก

– ภาคเหนือ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ อีกทั้งการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 93.4 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 97.4 เครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัว 11.8% และ 33.7% ต่อปี ตามลำดับ

– ภาคกลาง ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ อีกทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 89.1 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 92.1 เครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัว 28.0% และ 52.0% ต่อปี ตามลำดับ

– ภาคใต้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ อีกทั้งความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 92.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 90.2 เครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัว 63.8% และ 64.5% ต่อปี ตามลำดับ

– กทม. และปริมณฑล ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 89.1 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 92.1 เครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัว 21.9% และ 62.6% ต่อปี ตามลำดับ

– ภาคตะวันออก ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ อีกทั้งความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 83.7 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 80.2 เครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัว 35.7% และ 69.7% ต่อปี ตามลำดับ

– ภาคตะวันตก ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทน และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 89.1 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 92.1 เครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัว 17.6% และ 28.0% ต่อปี ตามลำดับ

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ และภาคการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 85.8 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 91.2 เครื่องชี้ด้านการบริการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัว 21.5% และ 32.3% ต่อปี ตามลำดับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ย. 66)

Tags: , , , , , ,
Back to Top