ผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ทีม “ประกันสังคมก้าวหน้า” ชนะเกือบยกทีม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 66 พบว่า ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ฝ่ายนายจ้าง 7 คน ได้แก่

1. ดร.มนตรี ฐิรโฆไท (หมายเลข 10) ได้ 409 คะแนน

2. นางวิภาวรรณ มาประเสริฐ (หมายเลข 9) ได้ 403 คะแนน

3. นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง (หมายเลข 31) ได้ 368 คะแนน

4. นายสมพงศ์ นครศรี (หมายเลข 8) ได้ 319 คะแนน

5. นายสุวิทย์ ศรีเพียร (หมายเลข 19) ได้ 315 คะแนน

6. นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ (หมายเลข 3) ได้ 258 คะแนน

7. น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล (หมายเลข 33) ได้ 252 คะแนน

 

ส่วนผู้ได้รับการเลือกตั้ง ฝ่ายผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) 7 คน พบว่า “ทีมประกันสังคมก้าวหน้า” ชนะไปเกือบยกทีม ได้แก่

1. รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (หมายเลข 27) ได้ 71,917 คะแนน

2. นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน (หมายเลข 30) ได้ 69,403 คะแนน

3. นายชลิต รัษฐปานะ (หมายเลข 29) ได้ 69,264 คะแนน

4. นายศิววงศ์ สุขทวี (หมายเลข 28) ได้ 69,256 คะแนน

5. น.ส.นลัทพร ไกรฤกษ์ (หมายเลข 31) ได้ 68,133 คะแนน

6. นางลักษมี สุวรรณภักดี (หมายเลข 32) ได้ 67,113 คะแนน

7. นายปรารถนา โพธิ์ดี (หมายเลข 1) ได้ 15,080 คะแนน

 

โดยหลังจากนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้วเสร็จ คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้ง จะส่งรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม ให้กับคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัด (กดต.) เพื่อรวบรวมคะแนนของที่เลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัดนั้นๆ แล้วส่งคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เพื่อรวบรวมคะแนนประกาศผลเลือกตั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าผลคะแนนอย่างเป็นทางการ จะสามารถประกาศได้หลังปีใหม่ไปแล้ว

ทั้งนี้ บอร์ดประกันสังคม จะมีวาระ 2 ปี จากนั้นจะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งใหม่ ซึ่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ธ.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top