เปิดกรุ “เศรษฐา” รวยเบาะๆ แค่หลักพันล้าน ทิ้งรายได้ CEO ปีละ 253.63 ลบ.มาเป็นนายกฯ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย.66 พร้อมคู่สมรส นางพักตร์พิไล ทวีสิน (ปลัดรักษา) โดยมีทรัพย์สินรวม 1,020,468,727.46 บาท และหนี้สิน 10,182,549.85 บาท

ก่อนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง นายเศรษฐาเคยดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แสนสิริ (SIRI) ซึ่งมีรายได้ต่อปี 253,636,771.27 บาท จากเงินเดือนและค่าจ้าง 153,570,160 บาท เงินได้จากการสิ้นสุดสมาชิกภาพในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 65,200,328.80 บาท บุตรให้รายปี 20,000,000 บาท เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ 13,333,333 บาท ผลประโยชน์จากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล 825,402.82 บาท เงินได้จากการขายกองทุน LTF 464,770.10 บาท เบี้ยประชุมและค่าวิทยากร 185,000 บาท

ส่วนรายจ่ายต่อปี 51,630,957.60 บาท จากค่าใช้จ่ายส่วนตัว 36,500,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 8,000,000 บาท ค่าอุปการะมารดา 4,762,000 บาท ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 1,900,000 บาท เงินบริจาค 465,000 บาท มีเงินได้พึงประเมินภาษี 72,865,237.11 บาท

นายเศรษฐามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 659,391,610.70 บาท และหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 9,732,579.08 บาท ประกอบด้วย

– ที่ดินในกรุงเทพฯ 1 แปลง มูลค่า 158,400,000 บาท

– โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องชุดที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบ้านสามชั้นในกรุงเทพฯ มูลค่ารวม 156,423,120 บาท

– ทรัพย์สินอื่น เช่น นาฬิกา 38 เรือน หีบหลุยส์วิตตองxสุพรีม สร้อยคอทองคำ พระเครื่อง-ตะกรุด มูลค่ารวม 135,740,700 บาท

– สิทธิและสัมปทาน 87,539,563.78 บาท

– เงินฝากในธนาคาร 47 บัญชี วงเงินรวม 68,986,558.77 บาท

– ยานพาหนะเป็นรถยนต์ Aston Martin DB5 มูลค่า 50,000,000 บาท

– เงินลงทุน 1,301,668.15 บาท

– เงินสด 1,000,000 บาท

ส่วนคู่สมรสมีรายได้ต่อปี 3,215,173.50 บาท จากเงินได้วิชาชีพอิสระ (แพทย์) 2,019,930 บาท เบี้ยประชุมและค่าวิทยากร 632,011 บาท เงินได้จากการขายกองทุน LTF 343,929.89 บาท ดอกเบี้ย 97,767.12 บาท ส่วนแบ่งกำไรจากกองทุน LTF และ RMF 64,985.49 บาท เงินบำนาญชราภาพ 56,550 บาท

ส่วนรายจ่ายต่อปี 20,675,200 บาท จากค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 14,500,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 6,000,000 บาท เงินบริจาค 175,200 บาท มีเงินได้พึงประเมินภาษี 2,407,478.93 บาท

โดยคู่สมรสมีทรัพย์สิน 361,077,116.76 บาท และหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 449,970.77 บาท ประกอบด้วย

– เครื่องประดับอัญมณี 128 ชุด นาฬิกา 31 เรือน กระเป๋า 48 ใบ เสื้อผ้า 5 ชุด มูลค่ารวม 256,255,300 บาท

– เงินลงทุน 52,352,913.61 บาท

– เงินฝากในธนาคาร 38 บัญชี วงเงินรวม 47,023,391.63 บาท

– ยานพาหนะเป็นรถยนต์ 3 คัน มูลค่ารวม 2,800,000 บาท

– เงินสด 1,800,000 บาท

– สิทธิและสัมปทาน 845,511.52 บาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ธ.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top