จ่อฟันดาบสอง “ศักดิ์สยาม”! ศรีสุวรรณ ยื่นป.ป.ช.เอาผิดจริยธรรมร้ายแรงปมซุกหุ้น

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ระบุว่า ในวันศุกร์ที่ 19 ม.ค.67 เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการไต่สวนปมนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กรณีซุกหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ขณะดำรงตำแหน่ง รมว.คมนาคม ซึ่งอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงฯ ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 219 หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.66

เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 5 การกระทำของนายศักดิ์สยามดังกล่าวในขณะดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงฯตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 219 บัญญัติไว้ด้วย จึงเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช.ที่จะต้องดำเนินการนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาไต่สวนและยื่นศาลฎีกาให้ลงโทษตามครรลองของกฎหมายต่อไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการปกปิดและแจ้งทรัพย์สินในการเข้าดำรงตำแหน่งฯ ต่อ ป.ป.ช อันเป็นเท็จกรณีบริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ (1991) จำกัด และ หจก.บุรีเจริญฯ ที่แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของนายศักดิ์สยามไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ส่อเจตนาปกปิดทรัพย์สิน เพราะเป็นเจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินของเอกชนทั้ง 2 แห่ง และมีพฤติกรรมน่าเชื่อว่าใช้อำนาจหน้าที่ รมว.คมนาคม เอื้อประโยชน์ให้กับ หจก.บุรีเจริญฯ เข้าทำสัญญากับกระทรวงคมนาคมหลายโครงการฯ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ม.ค. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top