บอร์ดใหม่กนอ. ตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 3 ล้านลบ. ภายในปี 69

คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) ชุดใหม่ ประชุมนัดแรก ประธานฯ สั่งปรับภาพลักษณ์ กนอ. ให้เป็น Investment Enhancer ส่งเสริมการลงทุน เสริมแกร่งผู้ประกอบการ เป็นนิคมฯ แห่งความมั่งคั่งสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน หวังดัน GDP ให้เติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 4% ด้านผู้ว่าฯ กนอ. รับลูก พร้อมเดินหน้าผลักดันไทยเป็นนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมายการลงทุนของภูมิภาคและของโลก

“บอร์ดชุดใหม่ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพลิกฟื้นการลงทุน เพราะมองว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่าศักยภาพที่มี เห็นได้จากตัวเลขการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างต่ำ จากการสำรวจพบว่าเม็ดเงินลงทุนที่เข้าประเทศ เกือบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยในรอบ 20 ปี”

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธาน กนอ.กล่าว

โดยคณะกรรมการฯ มอบนโยบายให้ กนอ.ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ด้วยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และรองรับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม

“ถ้าต้องการจะให้ประเทศไทยเติบโตตามศักยภาพ เม็ดเงินการลงทุนเมื่อเทียบกับสัดส่วนของ GDP ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4% หรือต้องเพิ่มจาก 23% เป็น 27% ถ้าหากการลงทุนในประเทศ เท่ากับ 2.6 ล้านล้านบาท นั่นหมายความว่าภายในปี 2569 ซึ่งเป็นไปตามวาระของคณะกรรมการฯ เราต้องการเห็นเม็ดเงินลงทุนในประเทศไม่น้อยกว่า 3.05 ล้านล้านบาท ถึงจะทำให้สัดส่วนการลงทุนเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศจะไม่น้อยกว่า 27%”

นายยุทธศักดิ์ กล่าว

ส่วนการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มการลงทุนในประเทศ ซึ่งเป็นความปรารถนา (WISH) ของคณะกรรมการฯ จึงต้องปรับบทบาทให้มีหน้าที่ในเชิงรุก โดยแนวทางการขับเคลื่อน ประกอบด้วย การฟื้นการลงทุน หนุนผู้ประกอบการ และสร้างความยั่งยืน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมแข็งแกร่ง มีศักยภาพเพียงพอ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภูมิรัฐศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation)

“ผมใช้คำว่า WISH ซึ่งหมายถึง ความปรารถนา ที่จะเห็นการลงทุนขับเคลื่อนสร้างความมั่งคั่งของประเทศ ต้องการให้ กนอ.เป็น Investment Enhancer ผู้ส่งเสริมการลงทุน และต้องการเห็น กนอ.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และต้องไม่เป็นเพียงแค่นิคมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว แต่อยากให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ประกอบความมั่งคั่งสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนต่อไป”

นายยุทธศักดิ์ กล่าว

ด้านนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า ความปรารถนา (WISH) ของคณะกรรมการ กนอ.ชุดใหม่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรอบแนวคิด INSPIRE ของ กนอ. ทั้งในด้านสร้างการเติบโตและส่งเสริมการลงทุน การยกระดับการบริการองค์กรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัล รวมถึงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โดย กนอ.ใช้ INSPIRE เป็นแรงบันดาลใจ นำพาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยมุ่งสู่สากล ดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ และความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย

“กนอ.พร้อมรับนโยบาย และผลักดันให้นิคมอุตสาหกรรมของไทย เป็นเป้าหมายการลงทุนของภูมิภาคและของโลก ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ กนอ. และตามแนวคิดที่ว่า นิคมอุตสาหกรรมต้องเป็นแบรนด์ที่ดีของประเทศไทยด้านการลงทุน เพื่อให้ประเทศไทยเป็น Land of Infinite Prosperity and Opportunities : ดินแดนแห่งความรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง และโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด จะสร้างแบรนด์ กนอ.ให้ดี เข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้พร้อมรับการลงทุนใหม่ๆ ทุกรูปแบบอย่างไร้ขีดจำกัดต่อไปในอนาคต”

นายวีริศ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ม.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top