IVL จ่อออกหุ้นกู้ล็อตใหม่อายุ 3-12 ปี คาดเปิดขายสถาบัน-รายใหญ่ 11-13 มี.ค.

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เตรียมออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ครั้งที่ 1/2567 เป็นหุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

  • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี

  • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 5 ปี

  • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อายุ 7 ปี

  • ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อายุ 10 ปี

  • ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 อายุ 12 ปี

บริษัทจะเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บล.เกียรตินาคินภัทร ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ. 2567

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ม.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top