STARK เผยศาลล้มละลายสั่งฟื้นฟูกิจการ “เฟ้ลปส์ ดอด์จ” ตั้ง EY ทำแผนใน 3 เดือน

บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เปิดเผยว่า ตามที่เจ้าหนี้ทางการเงิน 4 ราย ของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ PDITL ต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 และศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าวและกำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้เลื่อนการนัดไต่สวนคำร้องกำหนดวันนัดใหม่เป็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น วานนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ PDITL ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ทำแผน

ทั้งนี้ PDILT อยู่ระหว่างการรอประกาศคำสั่งศาลล้มละลายกลางให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นผู้ทำแผนจะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อนำส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 3 เดือนหรือประมาณภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567โดยเจ้าหนี้ของ PDITL จะขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้โดยการยื่นคำขอรับช ระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 1 เดือน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.พ. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top