SIRI ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ย 4.60-4.70% ขายปชช.ทั่วไป/สถาบัน-รายใหญ่ 19-21 มี.ค.

บมจ. แสนสิริ (SIRI) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

– ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60 – 4.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยและ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

– ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60 – 4.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.พ. 67)

Tags: , , ,
Back to Top