PRAPAT จัดทัพใหม่ “สืบพงศ์ เกตนุติ” ขึ้นนั่งประธานบริษัท

บมจ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี (PRAPAT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรฉบับใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

1. นายสืบพงศ์ เกตุนุติ ดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท

2. นายวีระพงค์ ลือสกุล จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง รองประธานบริษัท

3. นางสาวรุ่งทิพย์ มีแม่นวิทย์ จากเดิมตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย (บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด)

เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.พ. 67)

Tags: , , ,
Back to Top