“วิญญุ ไชยวรรณ” ถอยจากเก้าอี้ซีอีโอ CREDIT ให้ “รอยย์ ออกุสตินัส กุนารา” นั่งแทน

ธนาคารไทยเครดิต (CREDIT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนายวิญญู ไชยวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยนายวิญญู ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และ อนุมัติการแต่งตั้งนายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายวิญญู โดยให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบการแต่งตั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

พร้อมทั้ง อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของธนาคารฯ ให้คงเหลือเพียงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้มี

ความเหมาะสมและรองรับการเติบโต โดยให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบการแต่งตั้งนายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.พ. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top